Selecteer een pagina

Voorwaarden Groene App

 

Betrokken partijen

 

Platformbeheerder

Wemaron B.V. is de beheerder van het Groene App platform. Wemaron zorgt voor de technische systemen maar is geen verantwoordelijke uitgever van de Groene App. 

Kijk op https://wemaron.nl/ voor meer informatie over de platformbeheerder.

Uitgevers

Groene App is een platform voor overheden, woningcorporaties en samenwerkingsverbanden die een duurzaam woningbestand bevorderen. Zij kunnen onder eigen beheer en verantwoordelijkheid zogenaamde “Groene App” cadeaubonnen uitgeven en acties organiseren.

Innende organisaties

Zijn (lokale) ondernemers en webshops die producten en/of diensten aanbieden en/of bijeenkomsten organiseren waarvoor de Groene App kan worden ingezet. 

Uiteindelijk zullen uitgevers eventuele vergoedingen rechtstreeks aan innende organisaties uitbetalen. 

Groene App bezitter

Een Groene App bezitter is een persoon die op rechtmatige wijze aan een actie heeft deelgenomen. Dat kan zijn door de ontvangst van een aan hem geadresseerde brief of mail op basis van juist verstrekte informatie. 

De bezitter mag de bon of actie vrij besteden bij een innende organisatie conform de waarde, geldigheidsduur en gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de Groene App

Per Groene App actie kan de uitgever bepalen wat de waarde, de geldigheidsduur en de gebruiksvoorwaarden zijn.

Waarde

Een Groene App actie is een gift met een vast bepaald bestemmingsdoel. De waarde van deze actie is dan ook enkel van toepassing als aan het bestemmingsdoel wordt voldaan. De actie of bon is nooit inwisselbaar voor geld. Goederen / diensten die worden geretourneerd, worden niet vergoed of in enige vorm gerestitueerd. Een eventuele restwaarde vervalt. In sommige gevallen is de Groene App bon een inschrijving voor of deelname aan een activiteit. Ook in die gevallen kan de Groene App nooit tot geldelijke restitutie leiden.

Geldigheidsduur

Iedere Groene App actie heeft een beperkte geldigheidsduur die bepaald wordt door het vroegste van de volgende data: de datum die in de e-mail of brief staat vermeld, de datum tot wanneer de Groene App actie loopt waarvoor de bon inzetbaar is en de datum tot waarop er deelnemende organisaties de Groene App acties accepteren voor het beoogde gebruiksdoel. Wanneer de geldigheidsduur verstreken is, dan kun je geen gebruik meer maken van de Groene App actie.

Gebruiksvoorwaarden

Iedere Groene App actie kent gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen omvatten of en welke producten, diensten, deelname aan activiteiten en inschrijvingen op mailinglijsten of bellijsten van toepassing zijn. Dit kan ook betekenen dat u informatie dient te verstrekken om tot levering over te kunnen gaan. Telkens als u gevraagd wordt om informatie te verstrekken, zijn de privacy-voorwaarden van de uitgever van toepassing. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bon, mag slechts één bon worden aangevraagd, één bon worden aangeboden en dient de aanvrager op het adres te wonen waarvoor de bon is aangevraagd of over de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner van het adres waarvoor de bon is aangevraagd te beschikken.  

De Groene App actie is enkel geldig als aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan. Bewijslast om dit aan te tonen rust bij zowel de innende organisatie als bij de persoon die de bon heeft gekregen.

Bewijslast Groene Bon bezitter

Wanneer u gebruik maakt van een Groene App actie, dan kunt u deze binnen de geldigheidsduur en volgens de gebruiksvoorwaarden aanbieden bij een innende organisatie. Deze organisaties worden kenbaar gemaakt op de Groene App site van de uitgever. 

U mag niet proberen om de Groene App actie op enigerlei andere manier in te zetten, te verhandelen of te verspreiden. Misbruik is strafbaar. De innende organisatie mag uw Groene App actie zonder opgave van redenen weigeren.

Bewijslast innende organisatie

De innende organisatie verplicht zich tot een correcte administratieve afhandeling van de Groene App actie. Dat betekent dat de organisatie een aangeboden Groene App actie alleen accepteert wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voldaan is. 

De organisatie verplicht zich tot het correcte gebruik van de daarvoor bestemde applicaties waar hij toegang toe heeft gekregen, danwel het gebruik van een interface waarover aparte afspraken zijn gemaakt. De innende organisatie slaat de kassabon op bij de registratie van de Groene App actie en ‘claimt’ daarmee deze. De innende organisatie heeft enkel recht op uitbetaling van de Groene App actie wanneer aan de bewijsplicht is voldaan.